Home
APS therapie
BIOFEEDBACK
PSYCHOTEST
aanmelding
download
kosten
links
LAATSTE NIEUWS

 

Biofeedback

Soms kan bij de sessies gebruik worden gemaakt van biofeedback. Bij de biofeedbacktrainingen kan er eerst gekeken hoe men in een oefensituatie op (psycho)fysiologisch niveau reageert op stress (dus bij confrontatie met stress, hoe bijvoorbeeld de ademhaling/ huidtemperatuur/ spierspanning/ hartslag etc. verandert). Daarbij komt ook aan de orde hoe snel weer herstel plaatsvindt naar het oude niveau als de stressor voorbij is. Dan kan hieruit een specifieke training/ leertraject geadviseerd worden.

In de praktijk blijkt, dat nogal eens wat clienten met spanningsklachten niet helemaal op de juiste wijze ademen en deze kunnen dan gaan chronisch hyperventileren, zonder dat het daarbij komt tot een hyperventilatie-(paniek) aanval. Een hyperventilatie-aanval zal slechts in een grote minderheid van de gevallen voorkomen. Een ademhalingstraining middels biofeedback kan dan een zeer effectief middel zijn ter vermindering van klachten. Daarnaast krijgt de client ook de opdracht om thuis ademhalingsoefeningen te doen (eventueel middels de computer/ smartphone).

Bij biofeedback wordt men middels (draadloze) meetapparatuur verbonden met de computer en via een spel (bv. pacman of een puzzel) leert men een specifieke fysiologische functie (zoals ademhaling/ huidtemperatuur, etc.) te be´nvloeden. De client wordt dus meer bewust gemaakt van verschillende lichaamsfuncties.

Indicaties / voor welke klachten?

Bij de volgende klachten kan biofeedback ingezet worden:

 - angst/ stressklachten/ moeilijk ontspannen. Bij leren ontspannen kan bijvoorbeeld gewerkt worden met de de huidtemperatuur en de huidgeleiding (GSR). Bij ontspanning zal de temperatuur stijgen en de huidgeleiding verminderen. Een belangrijke rol is ook hier weggelegd voor de juiste manier van ademen.

- migraine/ hoofdpijn.

- pijn voortkomend uit chronisch aangespannen spieren/onvoldoende doorbloeding door druk in spier (bijv. nek, hoofd, schouders).

- ademhalingsproblemen / (chronische) hyperventilatie (o.a. te snel en oppervlakkig, adem inhouden, borstademhaling). Een lijst met klachten voortkomend uit hyperventilatie kan men hier downloaden (Peter Prudon, Een psychologie van problematisch en pathologisch gedrag. Amsterdam: FZP-press, 2007).

- ter ontspanning/ verbetering van conditie/ helderder denken kan ook gewerkt worden via hartcoherentietraining, waarbij weer de juiste manier van ademhalen erg van belang is, gekoppeld aan de hartslag.  Het resultaat is een verbeterde balans in het autonome zenuwstelstel, waardoor zowel fysieke (bijvoorbeeld verbeterde bloeddruk) en psychische klachten positief worden beinvloed (ondersteund door wetenschappelijk onderzoek).

Technische informatie/ gebruikte apparatuur

De training wordt gedaan met de NEXUS-4 + meetkabels gecombineerd met de Biotrace- software. Tevens kunnen de mogelijkheden van de eigen smartphone ingezet worden, indien men daarover de beschikking heeft.