Home
APS therapie
BIOFEEDBACK
PSYCHOTEST
aanmelding
download
kosten
links
LAATSTE NIEUWS

psychologen SPELL  - psychologen psychologen 

 

Als u ergens mee zit...

en er zelf niet goed uitkomt .....

De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet goed gaat.

Heeft u psychische klachten of zit u ergens mee?

Lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen?

Praat er over met een psycholoog.

 

Heeft u hier wel eens last van?

Zo kan een psycholoog u helpen.  

Eerstelijns (basis-GGZ) en tweedelijns hulp (specialistische GGZ).

Over ons.

Vertrouwelijkheid.

Klachten.

 

Heeft u hier wel eens last van?

Als u last heeft van één van deze -of andere -klachten, dan kunnen wij u mogelijk helpen

* angst, schuldgevoel, somberheid

* depressie, piekeren

* overspannenheid, burnout

* vage lichamelijke klachten zonder duidelijke verklaring   (bv. hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid)

* dwangmatig handelen of gedachten die steeds terug komen

* problemen in uw relatie / vriendschappen / werk 

* eetproblemen

* slaapproblemen

* ademhalingsproblemen voortkomend uit hyperventilatieklachten

Zo kan een psycholoog u helpen.

Wij bespreken samen met u uw situatie en stellen de diagnose, waarbij soms enige psychologische testen behulpzaam kunnen zijn.  Testen zijn aanwezig op het gebied van persoonlijkheid, psychologische klachten (bijvoorbeeld angsten, depressie, etc), beroepeninteresse en capaciteiten (bijvoorbeeld IQ- testen). Samen met ons werkt u vervolgens aan een oplossing. Waardoor komt u er niet op eigen kracht uit? Welke persoonlijke capaciteiten kunnen u helpen?

Wij denken met u mee en helpen u om tot een oplossing te komen. Blokkades worden zo veel mogelijk uit de weg geruimd, zodat u weer tot verdere groei en ontwikkeling kan komen! Wij werken praktisch, probleemgericht en zo mogelijk in nauw overleg met de huisarts. Dit laatste uiteraard altijd na uw instemming. Een gesprek duurt meestal drie kwartier tot maximaal 1 uur. Vaak krijgt u huiswerkopdrachten te doen voor de volgende sessie.

Naast individuele therapie is ook relatietherapie mogelijk.

Meestal komt u eerst één keer in de week en later kan de tijd tussen de sessies worden verlengd.

Eerstelijns (basis-GGZ) en tweedelijns hulp (specialistische GGZ).

De positie van een eerstelijnspsycholoog is vergelijkbaar met die van een huisarts of maatschappelijk werker. Dit zijn hulpverleners die u heel concreet helpen. U kunt zelf bellen voor een afspraak, maar meestal vindt verwijzing plaats via de huisarts.

Soms gebeurt het dat u een langerdurend traject nodig heeft in de gespecialiseerde GGZ. Voor zo'n hulpverleningstraject krijgt u dan van uw huisarts een aparte verwijzing.

Een psychiater is iemand, die na zijn artsenopleiding zich heeft gespecialiseerd in geestelijke stoornissen, waarbij ook de lichamelijke ondergrond een belangrijk deel vormt. Een psychiater is, net als de huisarts gemachtigd om medicatie voor te schrijven. Dit kan en mag een psycholoog niet doen. Vooral de ernstiger problematiek zoals grote verwardheid, extreme angsten & depressies zullen door de huisarts naar een psychiater verwezen worden.

De psychologen in Zandvoort/ Bollenstreek.

  drs.Frits Johann, Psycholoog. Afgestudeerd in Amsterdam (GU): klinische & massa- psychologie. Nadien bezig met marketing, enige tijd secretaris van een vereniging op het gebied van prenatale & perinatale psychologie (ISPPM) en het geven van trainingen & cursussen psychologie.(Federatie v Zelfstandige Psychologiedocenten – FZP). Gestart in 1994 met eerstelijnspraktijk/Basis GGZ in Hillegom, later te Lisse. 2014 aldaar de praktijk beeindigd en doorgegaan in Zandvoort. Beschikbaar voor langduriger Specialistische GGZ.

Ook doe ik EMDR bij trauma-gerelateerde problematiek en E-health (therapie via internet). Lid NVGzP (nr.3711).

Tevens is het bij mij mogelijk om APS therapie te doen.

Aangesloten bij 1nP  om ook het administratieve deel (aanmelding, inschrijving, financiering ed.) te regelen. Ik ben geen regiebehandelaar, maar maak onderdeel uit van een multidisciplinair behandelteam, waarbij ook een waarneemregeling geldt. Met verschillende regiebehandelaren, uiteraard ook aangesloten bij 1nP, wordt samengewerkt. Stichting 1nP is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg & basis-GGZ aanbieden. Met andere 1nP- professionals in de regio Zuid - Kennemerland / Bollenstreek is er bovendien regelmatig overleg. Voor verwijzing naar een professional aangesloten bij 1nP is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Meer informatie over 1nP kunt u lezen op de website www.1nP.nl. Alle verrichtingen die 1nP aanbiedt, worden via de Zorgverzekeringswet vergoed. Let wel op uw eigen risico (2021: €385,-wat doorgaans eerst aangesproken zal worden.

Adres: Burg. v Fenemaplein 13-F5 te Zandvoort.

Vertrouwelijkheid.

Psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw uitdrukkelijke toestemming.

Klachten.

Via 1nP zijn wij aangesloten bij een klachtenreglement. Wel wordt aangeraden in eerste instantie de klacht te bespreken met de betrokken psycholoog.

Op een volgende pagina staan enige interessante links over o.a. diverse psychische problemen, werking van psychofarmaca en therapie. Tevens  is er op de download pagina de mogelijkheid om een ontspanningsoefening te downloaden, naast nog andere relevante informatie.

Tot slot is er nog de pagina met het laatste nieuws.