Home

Consult
Aanmelding
Kosten

Cursus
Blog
Laatste Nieuws


BLOG
Duidingsbeperkingen vragen-horoscoop (25-04-2023)
ASTROWATCH (28-04-2023)
Verkoop ik mijn fitness-apparaat? (vragenastrologie - 19-05-2023)
Heersers / verwantschappen planeten vs. dierenriemtekens (02-06-2023)
Berekenen horoscoop op computer/smartphone (11-06-2023)
Zoeken hulp in de huishouding (vragenastrologie - 20-06-2023)
Wijze van uiting planetair aspect: somatisch, psychisch, sociaal (21-06-2023)
De 29.5 jaar cyclus van Saturnus (07-07-2023).
Is deze belegging een goed idee? (vragenastrologie - 20-07-2023)
Retrograde (schijnbaar teruglopende) planeten (24-07-2023)
Carl Jung & astrologie (17-08-2023).
De 4 elementen in astrologie ook herkenbaar in TAROT (19-09-2023)

Duidingsbeperkingen vragen-horoscoop. (25-04-2023)
Er zijn enkele duidingsregels, die er voor zorgen, dat bij sommige vragen-horoscopen een beperking geldt. De belangrijkste zijn de volgende:
- indien op het moment bij het stellen van de vraag de ascendant komt te liggen bij de eerste 3 graden van een specifiek  dierenriemteken, dan  is het standaard antwoord, dat de ontwikkelingen nog zo pril zijn, zodanig dat een ander  antwoord nog niet gegeven kan worden. Wacht nog maar even af, zodat op een later tijdstip de zaak nog eens bekeken kan worden en dan is wellicht een concreter antwoord mogelijk.
- indien echter blijkt, dat op het moment van het stellen van de vraag  de ascendant  ligt in de laatste 3 graden van een  dierenriemteken (dus 27- 30 graden), dan luidt het standaard antwoord, dat de ontwikkelingen zijn al zover gevorderd, dat  het stellen van de vraag is zinloos. De uitkomst staat min of meer al vast en bespaar je de moeite om nog energie te geven aan een horoscoopduiding rondom deze vraag.

Overigens kan het zijn om in bovenstaande gevallen toch een duiding te geven, want bij bestudering blijkt bijvoorbeeld, dat er een nauwe band is tussen de horoscoop van de vrager en de vragenhoroscoop. Stel, dat de vrager zijn ascendant valt op 2 graden ram en bij de vragenhoroscoop blijkt ook dat er een ascendant (of een MC-punt) is van 2 graden ram, dan kan men toch tot duiding proberen over te gaan.

- indien de Maan in de vragenhoroscoop geen (majeure) aspecten meer maakt met andere planeten, voordat hij het volgende teken in gaat ('Void of course' - Engels). Er gebeurt niks meer, er vindt geen actie meer plaats. Soms kan het overigens fijn zijn, als deze stand gevonden wordt, indien de vraag een zaak betreft waarin met negatieve ontwikkelingen vreest.
- wanneer Saturnus in het zevende huis staat. Bij deze stand moet vooral de astroloog zelf oppassen, want hij kan gemakkelijk op een dwaalspoor gebracht worden!
<naar begin van de pagina>

ASTROWATCH. (28-04-2023)ASTROWATCH-front
In de 70' er jaren werd door Jaap Venker de Astrowatch bedacht. Het ziet er uit als een zakhorloge, wat de mogelijkheid biedt om op elk gewenst moment het rijzende teken te  zien aan de oostelijke horizon, dus de ascendant. Tevens uiteraard  het teken aan de westelijke kant, de descendant, en het  teken wat staat in het MC (het zuiden) , resp. het IC (het noorden).  Het horloge werkt met een veermechanisme  en moet dus  regelmatig opgewonden worden.

Bij deze nog een deel van een artikel uit het weekblad Elsevier (mei 1976), wat ook iets zegt over de achtergronden. De Haarlemse klokkenmaker Copini, die een zaak aan de Wagenweg had in Haarlem heeft er nog aan meegewerkt, zoals uit het artikel blijkt.

ASTROLOGIE-ELSEVIER 1976 Tegenwoordig is de Astrowatch een "hebbedingetje" geworden, want middels apps op de smartphone is hetzelfde te bereiken, met lagere kosten, meer nauwkeurigheid en opwinden van een veer is niet meer nodig.


ASTROWATCH-BACK
ASTROWATCH intern


Deels komt dit natuurlijk overeen met de vragen-astrologie,waarbij op een specifiek moment een horoscoop gemaakt wordt, maar itt de Astrowatch maakt men daar WEL gebruik van de hemellichamen (Zon, Maan, Mercurius, etc.).
Het bijzondere van de Astrowatch is, dat men daardoor duidelijk kan zien de verbindingen met iemands geboortehoroscoop. De ervaring leert dus, dat op bijzondere momenten in iemands leven er een nauwe band gezien kan worden met standen van een moment (zoals afgelezen in de Astrowatch mn. ascendant/descendant resp. MC/IC) ťn het patroon wat te zien is in de geboortehoroscoop. Bijvoorbeeld: iemand heeft in de geboortehoroscoop de ascendant op 9 graden Ram en het MC op in 2 graden Steenbok. Op het moment van zijn/ haar huwelijk, belangrijke promotie, verhuizing of ander bijzonder tijdstip, dat dan de actuele ascendant of MC daar ook heel dicht bij in de buurt ligt of zelfs mee samenvalt!
Daarnaast kunnen allerlei gebeurtenissen gekleurd worden door een teken, wat juist op een bepaald moment wat prominenter aanwezig is (dus rijzend is of culmineert; anders gezegd waar de ascendant in valt of  het MC).


<naar begin van de pagina>


Verkoop ik mijn fitness-apparaat? (19-05-2023)
In de loop van april besluit ik een fitness-apparaat, waarbij ook een enigszins geavanceerde ademhalingsmeting zit te verkopen. Op internet is een kleine (internationale) gebruikersgroep actief van iets meer dan 100 gebruikers. Het idee is om het eerst daar aan te bieden, want de markt voor dit soort apparaten zal toch beperkt zijn, omdat het gebruik toch in de praktijk wat lastig is en duidelijk enige kennis vereist. Dus een site zoals Martplaats oid. lijkt wat minder geschikt. Ik noteer de tijd, wanneer ik de advertentie opstuur naar het mededelingenbord van de gebruikersgroep, waarin expliciet de oproep staat van mogelijkheid overname/koop. Dit is de horoscoop van het moment, waarbij ik mij ook expliciet afvraag of de verkoop gaat lukken:
horoscoop verkp NXS-10 De vrager wordt gesymboliseerd door de Ascendant in dit geval  Cancer/Kreeft 17 graden. Dit geeft een passend beeld, want op 18 graden Kreeft staat in mijn radix Mercurius, de planeet die heeft te maken met boodschappen/ communicatie. Voor nadere duiding in deze casus moet gekeken worden of er een verband is tussen heer van de eerste huis/vrager (hier dus de Maan) en de heer van het zevende huis/de zakenpartner (= de wederpartij in een zakelijke transactie. In het zevende huis kan uiteraard ook de levenspartner staan afgebeeld, maar dat is natuurlijk hier niet relevant). In het zevende huis staat Steenbok en de heer is dus Saturnus. Maan staat sextiel Saturnus en binnen 2 graden wordt dit aspect vol; een veelbelovend signaal. Saturnus staat in het negende huis, en inderdaad de potentiŽle kopers, die reageren, wonen allemaal in het buitenland. Daarnaast het object/bezit staat gesymboliseerd in het tweede huis, waarvan de Zon de heerser is. De Zon staat ook sextiel Saturnus en zal na iets meer dan 4 graden vol worden. Wel is er het tussenliggende aspect (vierkant) van de Zon met Pluto, die de zaak mogelijk kan verpesten! Echter dit kan ook gezien worden, dat ik van het voorwerp afstand doe/loslaat (Pluto!). Pluto staat dichtbij de cusp van het achtste huis (het bezit van anderen) en het kan ook iets aangeven van de conditie van het bezit van de ander (de eerste koper die zich meldt gaf aan dat zijn apparaat stuk is). Bovendien staat voordat het aspect van de Zon en Saturnus vol wordt de Noordelijke Maanknoop er tussen met een sextiel, maar dat hoeft niet gezien te worden als een complicatie. Maw: alles afwegend schat ik vooraf in, dat het object gaat duidelijk in de richting van de koper en waarschijnlijk binnen korte tijd (2 - 4 dagen?). De prijs van het object staat in het 10de huis en daar staat Neptunus prominent. Dus een tegenvaller lag hier toch op de loer. Na plaatsing van de advertentie reageert op dezelfde dag een potentiŽle koper zich uit Duitsland. Koper doet een bod van iets meer dan 20% onder de vraagprijs, maar de volgende dag stel ik voor het verschil te delen. Koper stemt op dezelfde dag hiermee in en 4 dagen later heb ik het apparaat na ontvangst betaling verzonden via een internationale verzender. Echter, nadat de koop gesloten was, melden zich zelfs nog 2 kopers uit het buitenland, die willen de volle vraagprijs betalen...... Op Neptunus altijd moeilijk zicht te krijgen... Immers ik bood het aan in een gebruikersgroep, waarbij ik de kans inschat, dat veel deelnemers reeds zo'n apparaat hebben en ik was dus in feite zeer content met de reactie van de eerste koper.
<naar begin van de pagina>
 

Heersers / verwantschappen planeten vs. dierenriemtekens . (02-06-2023)
Elke planeet heeft een soort natuurlijke verwantschap met  een specifiek dierenremteken. In het ene teken staat een planeet, gezien de aard , nu eenmaal  "prettiger" dan in een ander teken, waarbij  de (positieve) eigenschappen makkelijker  tot uiting kunnen komen. Er wordt in dit verband gesproken over "heersers".  Dus de vurige en impulsieve Mars staat gezien de eigenschappen het prettigst in Ram (Mars "heer" van Ram). In een ander (180 graden tegenoverliggend) teken kan juist het omgekeerde gelden: de problematische kanten komen naar voren en de term hiervoor is "vernietiging". Bijvoorbeeld: Mars  staat in vernietiging in de naar harmonie strevende Weegschaal en de problematische kanten kunnen dan tot uiting komen. TussencategorieŽn zijn nog in "val" of "verhoging" staan. Bijvoorbeeld de Zon past gezien de "vurige" aard wel bij Ram en daarom staat deze "planeet" daar ook goed. Astronomisch gezien is de Zon uiteraard geen planeet maar een ster, maar voor astrologie is dit onderscheid er niet.

Hieronder staat een tabel, waarin de associaties vermeld zijn:
Astrologie-symbolenAls men een tijdje bezig is met astrologie en het karakter van tekens en planeten wordt duidelijker, voelt men meestal wel aan, wat beter bij elkaar past.
In eerste instantie is het van belang een idee te hebben welke heersers er passen  bij de verschillende zodiaktekens.
In de klassieke astrologie speelden met name de begrippen vernietiging, verhoging en val een belangrijkere rol dan in de huidige astrologie, hoewel in de vragen/ uurhoek astrologie dit juist nog wel vaak van belang is.
Tot slot is nog belangrijk te melden, dat met de ontdekking van de nieuwere planeten t.w. Uranus (1781), Neptunus (1846) en Pluto (1930) de eeuwen oude indeling van heersers vs. tekens door elkaar geschud werd en vandaar dat er bij sommige tekens staan er twee heersers. Sommige astrologen houden nog vast aan de oude klassieke indeling.
<naar begin van de pagina>


Berekenen horoscoop op computer/smartphone. (11-06-2023)
Voor het berekenen van horoscopen zijn er verschillende betaalde en gratis oplossingen verkrijgbaar.
Soms doen de gratis programma's nauwelijks onder voor de betaalde varianten. Hieronder worden enige suggesties gedaan, waarmee de auteur zelf ervaring heeft en die geen kosten met zich meebrengen.

- Een hele grote internet-site, waar je ook gratis een horoscoop kan laten berekenen is die van Astro.com . Deze site biedt de gebruikers veel online mogelijkheden en er hoeft dus geen programma gedownload worden. Door de veelheid aan mogelijkheden is het soms toch lastig om direkt op de paigna te komen waar een horoscoop berekend kan worden en daarom nog deze link, waar zonder gebruikersprofiel toch gestart kan worden. Als er een account op die site aangemaakt wordt, zijn er wat meer mogelijkheden, zoals online bewaren van een horoscoop . Op deze site zijn ook interpretaties aanwezig van Liz Greene & Robert Hand, die beiden hun sporen in de astrologie hebben verdiend oa. door het schrijven van verschillende boeken op dit terrein.
- Planetdance is een programma gemaakt door de Nederlander Jean Cremers met enorm veel mogelijkheden. Er is een versie voor Windows, besturingssysteem LINUX,maar ook een aparte versie die op de ANROID-telefoon geladen kan worden. Deze heeft echter wel minder mogelijkheden dan de computerversie. Positief is ook, dat er is een actieve gebruikersgroep, de maker is benaderbaar  in het geval van vragen en regelmatig wordt het programma probleemloos geupdate. Voor de beginner in astrologie kan de veelheid van mogelijkheden het gevaar inhouden, dat deze door de bomen het bos niet meer ziet. Gelukkig zijn er ook instructievideo's in meerdere talen aanwezig met daarnaast helpfiles. De afbeeldingen van horoscopen op deze site, zijn gemaakt met Planetdance.
- astroloog MorinusMorinus is ook een programma, dat gedownload wordt met veel mogelijkheden, maar iets minder dan Planetdance. Geschikt voor Windows/LINUX en MacOS. Het is genoemd naar Jean-Baptiste Morin, een wiskundige, astronoom en astroloog (1591-1659). Hedentendage is er ook nog een astrologisch huizensysteem naar hem vernoemd, wat echter niet veel wordt gebruikt door astrologen. Een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden zie hier. Voor de leek lijkt me dit programma wat toegankelijker dan Planetdance, maar dat kan ook een kwestie zijn van smaak. Nadeel is wel, dat er veel minder updates zijn en een actuele gebruikersgroep is ook niet aanwezig. Via Google kan natuurlijk ook vaak een antwoord gevonden worden op een vraag.

 Op zich kan elke beginner in astrologie kijken op het internet en naast bovenstaande suggesties is er aldaar veel te vinden. Een persoonlijke voorkeur kan natuurlijk altijd er voor zorgen, dat de keuze in een andere richting gaat.
<naar begin van de pagina>


Zoeken hulp in de huishouding. (20-06-2023)
Mevrouw A. zoekt een hulp in de huishouding, die haar maandelijks/wekelijks kan helpen met enige huishoudelijke werkzaamheden. Met name ramen lappen ziet zij erg tegen op en dan zou enige hulp welkom zijn. Bij toeval wil, dat in haar postbus ligt een briefje van iemand, die zich aanbiedt voor dergelijke werkzaamheden. Deze briefjes waren in haar wijk in verschillende postbussen gestopt, mede omdat algemeen bekend is, dat hier veel ouderen wonen, waarbij de verzender er vanuit mag gaan, dat een trefkans alhier verhoogd is. Toch is mevrouw wat aarzelend om "zomaar" in vreemde in je huis te halen, die ook aan je spullen zit. Op zeker moment besluit zij een e-mail berichtje te sturen naar het adres wat op het briefje staat. In het mailtje staan wat vragen over beschikbaarheid, referenties en kosten. Het moment v mailen noteert zij en het geeft de onderstaande horoscoop:
horoscoop-cleaning ladyEerst wordt gekeken of er duidingsbeperkingen zijn zoals eerder uitgelegd. Dat is hier niet het geval. Mevrouw A, die de mail verstuurd, waarin de vraag staat vermeld staat in het eerste huis. Zij wordt gesymboliseerd door de planeet, die hoort bij Weegschaal en is dus Venus. Daarnaast is ook de Maan de representant van de vrager en staat in het achtste huis. Mevrouw is enigszins achterdochtig en wil wat onderzoek doen, overeenkomstig de sfeer van 8.
De hulp staat in het huis van (schoonmaak) werk, dus huis 6. Deze wordt gesymboliseerd door de heerser van het 6de huis in Vissen en dat zijn respectievelijk Jupiter en Neptunus, die allebei ook in dit huis staan. Het gaat er nu om, dat er in de toekomst een positief contact gemaakt wordt tussen de planeten/ symbolen, die de vrager voorstellen en de symbolen van de hulp in de huishouding. Kijkende naar Venus in Kreeft blijkt, dat deze maakt in de toekomst een vierkant met Jupiter in Ram en geen aspect met Neptunus. Spanningsaspecten werken zelden goed uit voor een positieve werkrelatie in de toekomst. De andere aanduider van mevrouw A, de Maan in Stier maakt geen Aspect met Jupiter, maar wel een sextiel met Neptunus (verschil zo'n 5 graden voordat het aspect "vol" (=exact) wordt. Echter voordat dat kan gebeuren, gaat de Maan eerst een vierkant-aspect maken met Saturnus in Waterman, wat waarschijnlijk een blokkerende werking heeft.  Het geheel overziend, kan geconcludeerd worden, dat er waarschijnlijk niets van terecht komt.  Enige weken later blijkt, dat er helemaal geen respons gekomen is op de vragen van mevrouw A.
<naar begin van de pagina>

Wijze van uiting planetair aspect: somatisch, psychisch, sociaal. (21-06-2023)
Bij de duiding van planeten is het niet altijd helder op welk vlak de uiting naar voren komt. Dit kan op lichamelijk vlak zijn bijvoorbeeld in de zin van een ziekte of op psychisch vlak, zodanig dat iemand bepaalde eigenschappen en/ of gemoedsstemmingen heeft. Een andere mogelijkheid is , dat iemand het in de omgang met anderen tegen zal komen.  Dus  bepaalde eigenschappen uit de horoscoop worden beleefd via de ander: deze laatste vertolkt een rol, waarbij, indien herkend met voldoende zelfbewustzijn (vaak moeilijke) aspecten van het zelf duidelijk gemaakt kunnen worden. Uiteindelijk kan het verhogen van het zelfbewustzijn bijdragen tot verdere persoonlijk groei. Op welk vlak iets speelt is niet een kwestie van "of - of" en ook niet van "en - en". Soms speelt slechts iets op ťťn vlak, maar net zo goed kan een aspect naar voren komen op meerdere vlakken.
Met een voorbeeld kan bovenstaande verduidelijkt worden: stel een persoon heeft in zijn/haar horoscoop een spanningsaspect tussen Mars (impuls, actie, daadkracht, etc.) en Saturnus (begrenzing, structuur, autoriteit, etc). Op het lichamelijke vlak kan zo'n aspect naar voren komen bij ontstekingsachtig processen (Mars) in de botstructuur (Saturnus) = reumatische processen. Echter op sociaal vlak kan het heel anders naar voren komen: iemand zijn (spontane) initiatieven lopen vast op regels en autoriteiten. De rol van autoriteit kan ook gespeeld worden door de baas op je werk. Psychisch gezien kan dit geuit worden door grote onzekerheidsgevoelens (Saturnus) bij alles wat (nieuwe) actie (Mars) is. Iemand kan zich natuurlijk in de loop van het leven verder ontwikkelen en dan zou het op psychisch vlak kunnen uitwerken, dat degene met Mars-Saturnus verbinding in geval van uitwerken van een plan zichzelf te autoritair neerzet en geen oog meer heeft voor de belangen van anderen.
Persoonlijke groei komt er dan op neer, dat iemand zich hiervan bewust is en dan meer oog heeft voor de mogelijke eigen fouten en sneller kan bijsturen.

Daar astrologische aspecten zich op meerdere manieren kunnen uiten, zal het duidelijk zijn dat strict wetenschappelijk onderzoek met behulp van statistiek naar de "objectieve" waarheid van de astrologie een zeer moeilijke kwestie is. Zeker omdat hierbij ook nog bedacht moet worden, dat of een aspect naar voren komt bij een geborene bekeken moet worden in het licht van de totale horoscoop. Immers als er in de horoscoop een spanningsaspect is tussen Mars en Saturnus, daarna moet bovendien bekeken worden hoe sterk is dat aspect en zijn er elders in de horoscoop nog patronen te vinden, die duiden op dezelfde principes. Tot slot: hoe sterk is iemand bewust van zichzelf en is hij/ zij bereid om aan zichzelf te werken.......
<naar begin van de pagina>

De 29.5 jaar cyclus van Saturnus. (07-07-2023)
Astrologie - Saturnus Een Saturnus-jaar, dus een volledige ronde om de Zon, duurt veel langer dan een Aarde-jaar, nl. zo 'n 29.5 jaar. Tussen de 29ste en 30ste verjaardag heeft iemand dus de volledige ronde van Saturnus in zijn eigen horoscoop ervaren. Alle levensgebieden zijn als het ware belicht vanuit saturnaal perspectief. Saturnus heeft symbolisch vaak te maken met beperking, materialisering, de rijping, ouderdom, verdieping, maar ook onzekerheid en angst. Hoe het precies ervaren wordt, hangt vaak af van eerdere ervaringen, heeft iemand iets geleerd van eerdere confrontaties. Wanneer Saturnus in de horoscoop op een moeilijke positie staat (bv. veel disharmonische aspecten, in een qua tekenachtergrond niet passende overeenkomst, etc.) komen de moeilijke kanten eerder naar voren. Als er in contrast sprake is van een goede positie dan zal de omgang met Saturnus soepeler verlopen, maar ook dan kan er toch een soort weerstand / confrontatie op het betreffende levensgebied komen.
Het levensgebied waar Saturnus werkt, wordt aangegeven door de huispositie. Bijvoorbeeld wanneer Saturnus in het 10de huis staat, wat te maken heeft met de loopbaan & maatschappelijke positie, dan zou het kunnen gebeuren dat de betrokkene extra energie moet geven aan zijn werk om daar verder te kunnen komen. Het zou kunnen, dat er een promotie komt, maar er moet wel een inspanning geleverd worden. Met veel moeilijke aspecten in dat huis, kan de weerstand zo groot zijn, dat er een ontslag dreigt.
Nu leert de ervaring, dat mensen na een eerste ronde van Saturnus door hun horoscoop nogal eens een stap zetten, waarbij een serieuze ondertoon te bespeuren is. Men kan starten met een gerichte carriŤre stap, men gaat samenwonen of een huwelijk, een studie/ investering wordt gedaan, die de verdere levensloop in belangrijke mate bepaalt. De tijd van experimenteren en vrijblijvend instappen is voorbij. De lezer wordt uitgedaagd, uiteraard voor zover mogelijk qua kalenderleeftijd, om dit na te gaan in de eigen levensloop of bij nabije vrienden en kennissen.
Natuurlijk kan er tegen de zestig, bij de 2de Saturnus-omloop weer zo 'n moment komen, waarop men zich bezint hoe verder te gaan. Vaak is dan ook het trefwoord beperking/concentratie of "stap terug" overeenkomstig het karakter van deze planeet. Enkele personen, tegen de 90 jaar, kunnen ook een derde oploop ervaren, maar daarover is minder beschreven ervaringsmateriaal beschikbaar.
De astronomische Saturnus is de planeet met het meest duidelijke ringen stelsel, wat met een kleine kijker reeds te zien is. De ringen zouden symbolisch gezien kunnen worden als de beperking, die Saturnus eigen is. Aan de andere kant heeft de astronomisch Saturnus een kleinere dichtheid dan water en is in ons zonnestelsel de enige planeet die deze eigenschap bezit. Dit klopt dan natuurlijk niet met het symbolische beeld van Saturnus, dat juist gaat over materialisering & verstoffelijking.
Verdere literatuur hierover:
Stephen Arroyo, "Astrologie, Karma, Transformatie", uitg. Schors, 1982.
Liz Greene, "Saturnus, een nieuwe kijk op een oude boosdoener", uitg.Hajefa, 2016.
<naar begin van de pagina>

Is deze belegging een goed idee? (20-07-2023)
Mijnheer B is een kleine belegger, die geruime tijd geleden (mei/juni 2021) enkele aandelen heeft gekocht van een Deense firma op het gebied van schone energie-opwekking (windmolens). Dit met het oog op de energie-transitie, maar enigszins tot zijn teleurstelling blijft de koers van het bedrijf duidelijk achter en kijkt hij tegen een verlies aan van zo 'n 30%. Destijds had ook een gerenormeerd beursanalist de tip tot aankoop gedaan, maar uiteraard zijn resultaten uit het verleden geen garantie.....
Nu heeft hij het besluit in overweging genomen om de aandelen te verkopen en voor dat geld in te stappen bij een ander bedrijf in een heel andere sector (financieel). De vraag is duidelijk: is deze beslissing verstandig? Hieronder staat de horoscoop van de vraag, die gesteld werd op 24 februari 2023:
vragenastrologie horoscoopDe vrager staat in het eerste huis en wordt aangeduid met Mercurius, Mars en de Maan. Huis 2 is van belang (heeft te maken met bezit), maar ook huis 5, want dit gaat naast creatieve uitingen, ook over speculatieve zaken/ gokken. Kwesties rondom aandelen en andere financiŽle waarden zijn in die sfeer natuurlijk te vinden.
Nu is de heer van het tweede huis, maar ook die van het vijfde huis in beide gevallen Mercurius. Mercurius heeft net een vierkant met Uranus (gelukkig) achter de rug, maar ook de driehoek met Mars (als aanduider van de vrager) is helaas net voorbij. Dus positieve verbanden in de zin van toenemende harmonische aspecten zijn hier niet te vinden.
Wel is er echter een mooi verband tussen de Maan (bijna op 1 graad Taurus/Stier) en de Zon op ruim 5 graden Pisces/Vissen. Dit sextiel-aspect (60 graden) zal "vol" (=exact) worden en daar de Zon ook een mede aanduider is van het vijfde huis, wordt de verwachting uitgesproken, dat alles goed zal uitpakken.  Bij positieve verbanden van de primaire aanduiders zal de uitkomst waarschijnlijk nog mooier zijn geweest. Harmonische aspecten tussen Zon en Maan geven vaak in allerlei zaken een krachtig positief signaal.
Bij de beoordeling van het eindresultaat kan duidelijk gesteld worden, dat de actie van B goed heeft uitgewerkt. De koers van de Deense firma is gestaag gedaald tot oktober 2022 en daarna min of meer gestabiliseerd tot heden. Van de nieuwe belegging is echter de koers steeds iets gestegen tot zo'n +15% tot heden. Het is helaas niet zo, dat de winst bij de nieuwe belegging het eerder opgelopen verlies heeft gecompenseerd.

Bij dit soort kwesties kan de verleiding naar boven komen om dagelijkse, min of meer "gestandaardiseerd", vragen te stellen over de uitkomst van beleggingen bij de effectenbeurs. Echter dat zal geen goede uitkomst hebben en de techniek van de vragenhoroscoop zal niet werken. Op die manier zal een muntje opwerpen over de vraag "moet ik in aandeel A beleggen of niet?" eenzelfde resultaat geven. Bij zinvolle vragenastrologie moet de vraag meer uit het hart komen van de vrager en deze zal echt de behoefte voelen om op een bepaald ogenblik de vraag te uiten en ook de consequenties hiervan te dragen/ondergaan. De tijd moet als het ware rijp zijn voor het stellen van de vraag.
<naar begin van de pagina>

Retrograde (schijnbaar teruglopende) planeten (24-07-2023)
Voor alle planeten geldt dat er periodes zijn, waarbij er sprake is van een schijnbare terugloop aan de hemel uitgezonderd de Maan en Zon. In de astronomische werkelijkheid is dit echter nooit het geval, maar dit heeft te maken met het geocentrische wereldbeeld in de astrologie: gekeken wordt naar de planeten vanaf de Aarde.
ASTROLOGIE_RETROGRADE planetenDe hiernaast staande tekening maakt duidelijk wanneer dit het geval is. In het midden van ons zonnestelsel staat de Zon en daarom heen draait de Aarde en op grotere afstand staat Mars. De omloop van Mars duurt zo'n 1,5 jaar. Helemaal op de achtergrond staan de Zodiaktekens van Ram t/m Vissen en alle planeten doorlopen achtereenvolgens deze tekens. Als vanaf de Aarde gekeken wordt op tijdstip T1 naar Mars zal deze laatste in het dierenriemteken Stier vallen. Op latere tijdstippen T2 respectievelijk T3, gekeken vanaf de Aarde,  zal het lijken alsof Mars zich beweegt in Stier richting Ram, terwijl in werkelijkheid is de richting van Mars naar Tweelingen!
De gemiddelde tijd dat een planeet retrograde loopt kan uiteenlopen van 7% voor Venus tot >40% voor Pluto. In bijna alle gemaakte horoscopen zijn er wel een of meerdere planeten retrograde.
De meeste astrologen kennen er een symbolische waarde aan toe, maar er bestaat geen volledige overeenstemming over de precieze betekenis. Toch komen bepaalde aspecten vaak terug bij de duiding, waarbij er duidelijk verschil is tussen de betekenis in een geboorte-horoscoop of in een uurhoek bij de vragenastrologie. Als bij de vragenastrologie een van de duiders wordt gesymboliseerd door een retrograde planeet wordt dat vaak gezien als een verzwakkingen van positie. De kans is groot dat de voortgang van gebeurtenissen niet plaatsvindt. Er is overigens wel een situatie denkbaar, waarbij retrograde standen juist gunstig uitpakken bijvoorbeeld bij dreiging van een breuk in de relatie: de persoon bedenkt zich, keert op zijn schreden terug en de breuk in een zakelijke of liefdesrelatie wordt gelijmd. Bij de geboorte-horoscoop komt vaak naar voren dat de kwaliteit van de betreffende planeet moeilijk in de buitenwereld wordt beleefd en adequater lijkt om het meer innerlijk te ervaren. Bij retrograde planeten speelt er vaker alles nog eens heroverwegen, meer introspectie, onbewuste drijfveren, indirect zijn en kwaliteiten van een planeet sneller beleven via de ander. De precieze invulling hangt tevens af van de betrokken planeet. Een retrograde Mercurius zou kunnen duiden op problemen zich goed kunnen uitdrukken naar de buitenwereld, het lastig vinden de juiste woorden te vinden tot in sommige gevallen zelfs stotteren aan toe. Mars retrograde zou het van nature competitieve element van deze planeet kunnen dwarsbomen, maar ook kunnen duiden op sexuele remming, etc..
<naar begin van de pagina>

Carl Jung & astrologie (17-08-2023)
Carl Jung (1875-1961) was een Zwitsers psychiater/psycholoog, die zich op veel randgebieden van zijn vakgebied heeft beziggehouden en daardoor ook vernieuwende inzichten heeft gekregen. Hij is de grondlegger van de analytische psychologie en deze term moet niet verward worden met de psychoanalyse van Sigmund Freud. In eerste instantie hebben Freud en Jung samengewerkt, maar later is er een verwijdering gekomen tussen deze twee pioniers.
Carl Jung -WikipediaJung heeft tientallen publicaties op zijn naam staan, waarvan er ook vele in het Nederlands zijn vertaald. Er is geen aparte publicatie over astrologie van Jung, maar toch is bekend, dat hij er jaren lang in geÔnteresseerd was. Daarnaast had hij  veel interesse in allerlei parapsychologische verschijnselen, die niet zo gemakkelijk te verklaren zijn via reguliere wetenschappelijke methodes.  Jung heeft bijvoorbeeld een publicatie laten verschijnen over UFO's in zijn latere levensjaren. Naar zijn mening waren dit representaties van het collectief onbewuste.

Een belangrijk begrip bij hem is het verschijnsel van de synchroniciteit: zinvolle maar niet oorzakelijke samenhangen. Veel mensen zullen dit herkennen : je denkt aan iemand en hetzelfde moment belt deze  persoon op of je komt  hem/haar tegen. Je  bent op zoek naar iets en ineens doet zich een onverwachte mogelijkheid voor. De tijd was er "rijp" voor! Echter  op die manier kan  ook naar de werking van astrologie gekeken, want er zijn geen oorzakelijke verbanden tussen de standen van de sterren en  hoe iemand zijn karakter is, maar toch kunnen er aan de hand van de sterrenstanden zinvolle uitspraken gedaan worden hoe iemand zijn persoonlijkheid in elkaar zit.
Vandaar ook dat veel astrologen zijn geÔnteresseerd in de theorieŽn van Jung en hebben zich hierin grondig verdiept. In de astrologie is er een stroming ontstaan, die zich laat aanduiden door de term "psychologische astrologie", waarbij de psychologie van Jung de inspiratiebron is.
Een van de bekendste astrologen in Nederland Karen Hamaker-Zondag (1952), die tientallen boeken op haar naam heeft staan over astrologie kan tevens gezien worden als een deskundige op het gebied van de Jungiaanse psychologie.

Bovenstaande foto van Jung op 60 jarige leeftijd komt van Wikipedia waar verder inleidende informatie over Jung te vinden is met literatuurverwijzingen en links.
<naar begin van de pagina>

De 4 elementen in astrologie ook herkenbaar in TAROT
Een basis van de astrologie is de elementenleer. Er worden 4 elementen onderscheiden: water, aarde, lucht en vuur en elk dierenriemteken wordt aan een specifiek element toegedeeld. Ram, Leeuw en Boogschutter horen bij het element vuur, lucht is vertegenwoordigd in Tweelingen, Weegschaal en Waterman, aarde hoort bij Stier, Maagd en Steenbok en ten slotte wordt water geassocieerd met Kreeft, Schorpioen en Vissen. Ieder element heeft zijn kenmerkende eigenschappen en in een betreffend teken worden deze eigenschappen verder specifiek uitgewerkt.
Personen met veel "water" in de horoscoop (dus Zon en/of meerdere planeten of gevoelige punten zoals Ascendant/MC in Kreeft/Schorpioen/Vissen) worden gekenmerkt door een sterke gerichtheid op de relatie met de ander, waarbij het gevoelsleven zeer belangrijk is. Vaak is er ook sprake van een sterke betrokkenheid bij anderen.
Indien in de horoscoop veel nadruk is op luchttekens staat de geborene wat rationeler/zakelijker in het leven. Er wordt meer vertrouwd op het denken en het verkrijgen van overzicht, zodat in allerlei situaties een afstandelijke beschouwing mogelijk is.
Aarde mensen zijn meer op de materie en het concrete gericht. Men blijft graag met de beide benen op de grond en vertrouwd in de eerste plaats op de bekende eigen zintuigen. De directe waarneming staat hier centraal.
Diegenen, waarbij het vuurelement sterk van belang is, zijn juist gericht op het creŽeren van iets nieuws, iets laten ontstaan wat er nog niet is. Het nieuwe idee, actie, de intuÔtie en de inspiratie horen bij vuur.

TAROT-stokkenHet is niet zo dat het ene element "beter" is dan het andere element. Ieder element heeft zo zijn makkelijker te hanteren kant, maar ook zijn er altijd lastige aspecten. Wanneer het betrokken wordt op personen dan zal vaak een element overheersen, maar er zal ook een element zijn, waarmee de omgang problematisch is. Soms kan iemand dan het bij hem/haar afwezig element juist gaan zoeken in de ander (projectie). Bijvoorbeeld iemand kan moeilijk bij zijn eigen gevoelsleven komen, dan zal deze dus juist een partner (onbewust) kunnen zoeken, waarbij dit element sterk aanwezig is, waarbij dus mogelijk communicatie misverstanden kunnen ontstaan.TAROT-zwaarden
Ook bij andere systemen komen deze elementen terug. Bijvoorbeeld bij de TAROT-kaarten kan men dit terugvinden in de symbolen, die op de kaarten zijn afgebeeld. Zie de voorbeelden op de plaatjes, waarbij de kaart  met stokken is verbonden met vuur, zwaarden staan voor lucht, munten voor aarde en de kelken horen ten slotte bij het element water. Aspecten van de elementen komen op de verschillende afbeeldingen tot uiting. Het actie-element (eventueel competitie) van vuur komt naar voren bij de groep mannen, die de stokken omhoog houden. De vrouw met de blinddoek met daarom heen de zwaarden laat zien waar mogelijk het denken toe kan leiden: allelei gedachten en zorgen, waardoor men niet meer weet wat men wil en wat overblijft is twijfel en als het ware gaat men zonder zicht op verbetering door het leven.
 
TAROT-muntenHet plaatje met de munten laat iemand zien, die gewoon praktisch en ijverig aan de slag is.
TAROT-kelkenHet plaatje met 7 kelken/bekers, het water-element, laat zien wat er zoal naar voren kan komen in ons gevoelsleven en dat kan zowel positief zijn als negatief.  In deze kaart komt het wens-element sterk tot uiting. 

Bovenstaande beschrijving zijn natuurlijk summier en elke kaart heeft een rijke individuele symboliek. Het volledige TAROT- spel kan maximaal 78 kaarten bevatten, die de elementen laat zien, maar ook daar boven uitstekende symbolieken. De ligging van een kaart heeft tevens waarde
(ligt de kaart omgekeerd of rechtop bij een legging).
TAROT-kaarten zijn op verschillende manieren vormgegeven, maar de hier afgebeelde voorbeelden komen uit de populaire RIDER WAITE serie (eerst gepubliceerd 1909) en zijn gemakkelijk commercieel te verkrijgen.
<naar begin van de pagina>