Home

Consult
Aanmelding
Kosten

Cursus
Blog
Laatste Nieuws
Voor vervolg / nieuwe cursus zie laatste nieuws.

Vanaf woensdag 4 oktober 2023 is 's avonds een basiscursus georganiseerd in Haarlem omvattende 9 wekelijkse lessen van 2 uur inclusief pauze van 10 a 15 minuten. Aanvang: 20h00.
Inhoud cursus:
- Ingegaan wordt op alle basiselementen van de horoscoop, zoals betekenis dierenriem/zodiaktekens (dus Ram, Stier, Tweelingen, etc.) en symbolische inhoud planeten (Mercurius, Venus, Mars etc.). Zon en Maan vallen ook onder dit laatste hoewel deze 2 hemellichamen natuurlijk geen planeten zijn. In samenhang hiermee wordt ook de klassieke elementenleer besproken: vuur, water, aarde en lucht. Wat is de inhoud hiervan/betekenis?

- Bovendien wordt natuurlijk ingegaan op de betekenis van de Ascendant, het dierenriemteken, wat staat aan de oostelijke horizon staat ten tijde van de geboorte. Hiermee samenhangend worden ook de huizen in een horoscoop behandeld: hoe komen deze globaal tot stand en welke duiding wordt hier aan gegeven.

- Ten slotte is een belangrijk element om te bespreken de afstand tussen de verschillende planeten in graden. Aan sommige afstanden in graden wordt een bijzondere betekenis gehecht, bijvoorbeeld als twee planeten (ongeveer) 60 graden van elkaar afstaan, dan worden deze planeten harmonisch verbonden. Bij (ongeveer) 90 graden is er sprake van disharmonie. Uitgelegd wordt, hoe dit in de praktijk uitwerkt.

- Deelnemers kunnen (beperkt) ook specifieke onderwerpen inbrengen tijdens de cursus.

- Globaal wordt aandacht besteed aan het kunnen berekenen van een horoscoop, want het meeste werk wordt gedaan op electronische wijze (apps op de smartphone of programma's op de computer, waarvan vele gratis te verkrijgen zijn). Handmatige berekening is uiteraard mogelijk, maar zou te veel tijd nemen in deze basiscursus.

- gedurende de cursus is er de mogelijkheid, dat deelnemers hun eigen horoscoop inbrengen, die dan mede kan dienen als illustratie van de besproken stof.  De bedoeling is niet een volledige horoscoop bespreking, maar een onderdeel van zijn/haar horoscoop wordt gezamenlijk besproken.  Deze optie is niet verplicht bij deelname, maar als de cursist dit wel wil, dan gaarne zo nauwkeurig mogelijke geboortegegevens (datum, plaats, tijdstip) opgeven.

- er wordt niet gebruik gemaakt van een vast cursusboek, maar er worden  naar gelang de behandelde onderwerpen  relevante  artikelen/ losse  informatiebladen uitgedeeld. Daarnaast worden er wel suggesties gedaan van aanbevolen literatuur, zowel in de Nederlandse taal als voor diegenen die dat willen in het Engels/Duits.

- kosten bedragen  € 100,- , vooraf te voldoen contant of per bankoverschrijving.

- voor vlotte onderlinge communicatie is het wenselijk, dat de deelnemers bij aanmelding hun e-mail adres en/of WhatsApp nummer opgeven.


Ge´ntereseerden kunnen  zich reeds vrijblijvend aanmelden, maar op een later tijdstip, worden de  precieze details bekend gemaakt van de precieze lokatie in Haarlem (hangt mede van aantal deelnemers af).


ASTROLOGIE ASTROLOGIE ASTROLOGIE ASTROLOGIE ASTROLOGIE ASTROLOGIE ASTROLOGIE
    Cursus           Cursus            Cursus            Cursus              Cursus           Cursus            Cursus