Home

Consult
Aanmelding
Kosten

Cursus
Blog
Laatste Nieuws
Bij een consult / horoscoop bespreking, waarbij uitgegaan wordt van de geboorte-horoscoop, worden verschillende levensgebieden besproken (werk/studie/relaties/gezin/ etc.) om daar meer inzicht in te krijgen welke patronen en aanleg belangrijk zijn. Gedurende het consult zal dus de horoscoop de leidraad zijn, maar er zullen ook andere gesprekstechnieken gebruikt worden om het zelf-inzicht zoveel mogelijk te vergroten, zodat verdere stappen ondernomen kunnen worden om de eigen persoonlijkheid tot bloei te brengen.

Daarnaast is het belangrijk te beseffen, dat sommige invloeden NIET uit een horoscoop te halen zijn, zoals opgegroeid zijn in een arm of rijk milieu. Ook is het intelligentieniveau of een mogelijke religieuze/ culturele achtergrond niet uit een horoscoop vast te stellen.

Tijdens het consult  heeft de astroloog de leiding in het gesprek, geeft weer in welke sfeer een bepaald levensgebied werd ervaren, welke conflicten speelden, etc. , maar de cliŽnt heeft wel degelijk op sommige momenten een actieve inbreng, zodanig dat (emotionele) kwesties verder duidelijker naar voren kunnen komen.
Uiteindelijk wordt er naar gestreefd, dat de cliŽnt na afloop van het consult het gevoel heeft tot meer inzicht te zijn gekomen en verder zinvolle stappen kan zetten in zijn/haar verdere ontwikkeling!

astrologie: verdere groei & ontwikkeling
          ... tot bloei komen...      

Bij de bespreking van een jaarhoroscoop/ solaar wordt tijdens het consult de geboortehoroscoop als uitgangspunt gekozen, maar wordt de focus gelegd naar de thema's, die in een specifiek jaar een rol spelen. Let op: als jaar wordt hierbij bedoeld de tijdsduur, die loopt van de gekozen verjaardagsdatum tot de volgende verjaardagsdatum een jaar later.

Bij consultering beteffende een enkele vraag kan het gaan om vragen zoals:
- zal het lukken dat onroerend goed te (ver)kopen?
- staat die specifieke persoon open voor een relatie met mij?
- zal mijn geldelijke investering winst voortbrengen? Moet de investering meer gezien als speculatief of als een meer  duurzame belegging?
- kan ik dat examen/tentamen tot een goed eind brengen?
- vind ik mijn kwijt geraakte huisdier terug?

De beste resultaten worden behaald, als gestart kan worden met het eerste moment, dat er een concrete ontwikkeling is met betrekking tot de vraag of wanneer de vraag voor het eerst naar boven komt. Bijvoorbeeld bij aankoop van een huis het eerste moment, dat naar de makelaar gebeld wordt  met de vraag  of het huis nog steeds te koop staat en men een rondleiding /bezichtiging kan krijgen in het object. Of bijvoorbeeld de eerste keer, dat men contact probeert te zoeken met  iemand, waarmee men graag verdere banden zou willen aanknopen. Of men opeens merkt, dat het geliefde huisdier afwezig is. Maar ook kan eventueel uitgegaan worden van de eerste keer, dat contact gezocht wordt met de astroloog en telefonisch in een persoonlijk gesprek de vraag wordt doorgegeven, die dan op een later moment verder telefonisch, maar liever persoonlijk besproken kan worden.

Uitgegaan wordt van een geldigheidstermijn van 3 maanden na het consult, want in de loop van de tijd kunnen er zoveel andere invloeden gaan spelen, dat de oorspronkelijke vraag, of niet meer relevant is, of dat er zoveel andere factoren zijn, die het geheel zodanig beÔnvloeden, dat zaken een heel ander perspectief krijgen.

Vragen omtrent gezondheid worden niet in behandeling genomen, want daar kunnen suggestieve invloeden een zodanige rol gaan spelen, zeker bij ernstige kwalen of ziektes, dat die er voor zorgen, dat de voorspellingen zich zichzelf gaan waarmaken, wat ethisch uiteraard onverantwoord zal zijn. Vragenastrologie kan een hulp zijn bij bepaalde vragen, maar is ook geen onfeilbaar medium!


ASTROLOGIE ASTROLOGIE ASTROLOGIE ASTROLOGIE ASTROLOGIE ASTROLOGIE ASTROLOGIE
    Consult           Consult           Consult            Consult           Consult            Consult           Consult